Geluidshinder, overlast van vliegtuigen in Krommenie


Het gebied Hammen en Crommenije is in 1984 benoemd tot Staatsnatuurmonument, dat betekende een stiltegebied. In 2003 werd de Polderbaan opengesteld, in 2005 werd in overleg met het Wijkbeheer van Krommenie, op mijn huis een speciale microfoon geplaatst, om het geluid te meten. Er was in die jaren ook een plaats voor een vertegenwoordiger van Krommenie in het burgerplatform geluidoverlast, van de gemeenten rond Schiphol. De toenmalige Wijkvoorzitter Bouke Poelstra en later ondergetekende namen deel aan het overleg.

De Gemeentelijke Milieudienst van Zaanstad was toentertijd onvoldoende tevreden over de dienstverlening. Het meetpunt werd opgeheven, geen brief van de gemeente, met als inhoud: als dank voor uw geleverde diensten, laten wij het meetpunt van uw dak afhalen. De apparatuur was voor mijn rekening wel verbonden met internet en een stekker in het stopcontact. De personen die opkwamen voor de belangen van de overlast waren zo ontmoedigd, dat zij stopten met hun activiteiten.

De geluidsoverlast is in de jaren enorm toegenomen, er is niemand meer mee bezig, wellicht wel een wethouder, die ambtshalve naar een overlegvergadering gaat maar niets terugkoppelt.


Er gaan nu veel stemmen op over de overlast, dat ik van mening ben dat er gemeten moet worden in Krommenie, want meten is weten. En dan het liefst door een onafhankelijk bedrijf. Ik ben er een voorstander van in zee te gaan, met het bedrijf dat al eerder gemeten heeft in Krommenie. De basis van het systeem “Geluidsnet” is nog immer hetzelfde en berust op een sterk idee, algoritme en neuraal netwerk. Vanuit het ministerie en de Alderstafel is het systeem van het Geluidsnet meetsysteem in de periode 2011/2012 onder de loep genomen, door een onafhankelijk adviesbureau.

Het Geluidsnet is technisch minimaal net zo sterk als het veel duurdere Nomos-systeem dat de input verzorgt van BAS. Een goed lezer kan vinden dat het Sensornet/Geluidsnet systeem feitelijk zelfs beter is, omdat de belangrijkste parameter voor vliegtuigherkenning de afstand is tussen vliegpad-microfoon en dat Geluidsnet 3 maal meer microfoons per gemeente plaatst.

We weten wat er allemaal gebeurt met berekeningen in het Schipholgebied, laten we geen gebruik maken van de Schiphol metingen. We laten de slager niet zijn eigen vlees keuren, maar zelf meten! De burger heeft recht op een transparant beeld over vliegtuigbewegingen (aantallen, hoogtes, typen, maatschappijen) en de daarbij ervaren geluidsniveaus per uur, dag, maand, jaar.


“Krommenie en Saendelft hebben recht op een eigen meetnet, meten is weten”

Binnenkort wordt er in petit comité overleg gevoerd met de verantwoordelijke wethouder en wil ik bepleiten, een drietal meetpunten te plaatsen. Als het College niets van ons hoort denken zij, het zal daar wel goed gaan. De limiet is bereikt.

Indien iemand in welke vorm dan ook wil ondersteunen, laat het weten.