Plezierig wonen in Krommenie West / Saendelft?


Bouwlocaties, Kreekrijk, Provily en Slibkuil

Bouwlocaties aan beide kanten van de autoweg N203, met daarbij ook een drukke spoorbaan, de frequentie van de treinen wordt binnenkort verdubbeld, ook nachtelijke treinen naar het rangeerterrein in Uitgeest.


De provincie weet na 50 jaar nog niet waar de nieuwe verbinding A8-A9 aangelegd moet worden.


Er is altijd sprake geweest van de polder variant, direct van de Coentunnelweg, via de Reint Laanbrug, naar Heemskerk. Er zijn bewoners aan de Dorpsstraat in Assendelft uitgekocht (1975) en huizen zijn gesloopt, over een consistent beleid gesproken.


Boven je hoofd twee aanvliegroutes en een draaipunt van Schiphol, met nachtelijke vliegtuigen.

Onder de smerige rook van de Hoogovens en daar hoor je ook niet over: in de toekomst een rangeerterrein bij Uitgeest. Al met al een bron voor fijn stof, en gevaarlijke nano deeltjes, met geluid- en stankoverlast.


Over overlast gesproken, nabij het Provily sportpark bevindt zich het vogelopvangcentrum VOCZ, dat zich ongebreideld uitbreidt. Al jaren is er last van stank-, ongedierte- en geluidsoverlast. Natuurlijk moet er gezorgd worden voor gewonde of hulpeloze dieren, echter niet op deze plaats. De overlast wordt steeds groter, steeds meer gemeenten brengen hier hun dieren.


De bouwplekken in Krommenie bevinden zich in een z.g.n. 30 km gebied, VVN geeft aan, dat het gebied niet goed is ingericht, er wordt geraced, de buurt wordt gebruikt als sluiproute. Afspraken over doceren van het afslaande verkeer vanaf de N203, worden niet nagekomen. Het woonplezier in deze wijk staat onder druk.

De schaal van de beide kaartjes is bijna gelijk, de spoorzone loopt parallel met de rode lijn, de N203 op het kaartje van Krommenie. De top van de spoorzone past langs deze lijn beginnend bij +/- een centimeter onder het rode lijntje van de Busch, tot de aansluiting van de Rosariumlaan op de N203. Het spoor is de grijze lijn die u ziet.

Geluidscontouren van Schiphol

Krommenie heeft flinke overlast van de Polderbaan

en de Zwanenburgbaan